Regulamin korzystania z voucherów prezentowych/kwotowych w Essere Klinika Urody

Regulamin korzystania z voucherów prezentowych/kwotowych w Essere Klinika Urody

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem jest Essere Klinika Urody z siedzibą w Plewiskach przy ul. Wacława Strażewicza 30 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejo- nowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Reje- stru Sądowego pod numerem KRS 0000914252, NIP 6991700048, REGON 384187044
 2. Miejscem realizacji jest Essere Klinika Urody , ul. KOLEJOWA 89/1 ,62-064 Plewiska.Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.

  II. WARUNKI OGÓLNE
 3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
  Voucher może być realizowany wyłącznie w recepcji Essere Klinika Urody
 4. Voucher może być zrealizowany w Essere Klinika Urody zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup tylko i wyłącznie usług dostępnych w cenniku Essere Klinika Urody z wyłączeniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki białej manicure/pedicure, stylizacja rzęs/brwi, mezoterapia igłowa , peelingu chemicznego , kosmetyków.
  Jeżeli voucher zakupiony był w promocji to nie można go wykorzystać na takie zabiegi jak: medycyna estetyczna, nie obejmuje również, kosmetyki białej manicure/ pedicure, stylizację rzęs/brwi, mezoterapii igłowej , peelingu chemicznego, sprzedawane kosmetyki .
  Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 5. ESSERE Klinika Urody , nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 6. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Essere Klinika Urody z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 7. Termin ważności Vouchera nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera
 8. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych czy posiadanych voucherów zniżkowych w czasie trwania innej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

  III. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
 9. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w recepcji Essere Klinika Urody tel 510-70-30-35
 10. Recepcja przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone i maja ważność
 11. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewyko- rzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 13. Vouchera zakupionego w recepcji Essere Klinika Urody NIE MOŻNA wykorzystać na usługi z zakresu medycyny estetyczne, kosmetyki białej (manicure/pedicure, stylizacja rzęs/brwi, mezoterapii igłowej, peelingi chemiczne .
 14. Jeżeli voucher zakupiony był w promocji to nie można go wykorzystać na zabiegi; medycyny estetyczne, kosmetyki białej (manicure/pedicure, stylizacji rzęs/brwi, mezoterapii igłowej, peelingów chemicznych, kosmetyków .
 15. Wykupiony voucher może być wykorzystany jedynie w terminie jego ważności czyli 6 miesięcy od daty zakupu. Za niewykorzystanie vouchera nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.
 16. Voucher zniżkowy można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od tego czy klient zdecydował się na jeden zabieg lub pakiet zabiegowy o czym należy poinformować recepcjonistkę po pierwszej wizycie. Z vouchera zostanie ściągnięta kwota odpowiadająca pojedynczemu zabiegowi lub jeśli klient zdecydował się na pakiet/ kwota odpowiadająca serii zabiegów.

ABy móc wykorzystać voucher na serię zabiegów należy poinformować recepcjonistkę od razu po zakończonym pierwszym zabiegu. Jeżeli użytkownik vouchera tego nie zrobi z vouchera zosta- nia pobrana kwota równowartości pojedynczego zabiegu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu
  rękojmi.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03 marca 2019roku .